Câu hỏi thường gặp - Visa điện tử Việt Nam

Thị thực điện tử là một tài liệu chính thức cho phép nhập cảnh và đi lại trong Việt Nam. Thị thực điện tử là một giải pháp thay thế cho thị thực được cấp tại các cơ quan đại diện của Việt Nam và tại các cảng nhập cảnh. Người nộp đơn xin thị thực điện tử sau khi nhập thông tin bắt buộc và thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (Mastercard, Visa hoặc American Express).

Công dân đủ điều kiện có thể nộp đơn xin thị thực điện tử trực tuyến miễn là họ có hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng sau thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Thị thực điện tử Việt Nam thường có giá trị nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian 180 ngày, bắt đầu từ khi Thị thực điện tử Việt Nam được cấp. Chuyến về Việt Nam phải diễn ra trong thời gian này.

Khi bạn hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến để xin Thị thực điện tử Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được bảo mật và gửi trực tiếp cho chính phủ Việt Nam.